PRASA


Westival Architekturyjest unikatową inicjatywą Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Szczecin (SARP Szczecin). To jedno z najstarszych i najważniejszych w Polsce przedsięwzięć dedykowanych sztuce architektury, oraz wnikliwemu i wszechstronnemu spojrzeniu na miasto, nie tylko w kontekście architektonicznym czy urbanistycznym,
ale przede wszystkim społecznym.

Westival Architekturyto prezentacje, prelekcje, wykłady, warsztaty, wystawy, filmy, wycieczki, promocje publikacji i przede wszystkim esencjonalne rozmowy o mieście.
Każda z edycji toczy się wokół wybranego hasła. Tegoroczny, trzynasty Westival toczyć się będzie wokół pojęcia „KOSMOSPOLIS. Przyszłość miast”.

Westival Architekturyto interdyscyplinarny festiwal otwartych pytań i próba odpowiedzi
na nie. Sednem jest SPOTKANIE, a temat jeden: ARCHITEKTURA. Kontekstów znacznie więcej: czym jest, albo czym powinna być, jaka powinna być i dlaczego, komu i jak ma służyć?

Westival Architekturyma jeden cel – zgodnie z myślą, że sztuka architektury wyrasta
z piękna i zrozumienia potrzeb człowieka, pragnie przekształcić miasto w dzieło sztuki,
albo w takie jego pojmowanie przez „publiczność”. Kilkudniowe święto architektury ma uwrażliwiać jej odbiorców, czyli wszystkich. Ma też stanowić platformę integracji oraz informacji zwrotnej dla twórców architektury.

PRESS PACK

Wszystkie informacje prasowe dotyczące WESTIVALU znajdziecie Państwo w poniższym linku.

PROGRAM

Szczegółowy program WESTIVALU. Zapoznaj się ze wszystkimi wydarzeniami.

HISTORIA

To już 13 edycja WESTIVALU. Zobacz czym zajmowaliśmy się w poprzednich edycjach.